Outsourcing oznacza m.in. przekazanie obowiązków działu kadr do zewnętrznego podmiotu, który w imieniu przedsiębiorcy i pracodawcy zarządza sprawami personalnymi i administruje związaną z tym dokumentacją. Może on dotyczyć zarówno pracowników fizycznych, jak i specjalistów, mniejszych lub większych zespołów i brygad.

  • Wystawiamy fakturę VAT.
  • Rozliczamy pracowników na podstawie ewidencji pracy.