Praca jest realizowana zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Stale nadzorujemy wszystkie aspekty prawne, organizacyjne i jakościowe związane z obsługą Państwa zlecenia.